Kombajn rolniczy Bizon

Kombajn rolniczy Bizon jest to maszyna polskiej produkcji, która przeznaczona jest do zbioru rzepaku, zbóż, słonecznika, kukurydzy, a także innych roślin nasiennych. Urządzenie produkowane było przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w od 1970 roku do 2004. Różnice w nazwie modeli związane były z szerokością zespołu żniwnego, zespołu młócącego, mocy silnika napędowego oraz pojemności zbiornika na ziarno. Podkreślić należy fakt, że ostatnie 30 sztuk kombajnów określanych jako Bizon Rekord Z058 wytworzone zostały przez New Holland Bizon w Płocku (styczeń 2004).

Maszyny Bizon eksportowano do różnych krajów, między innymi Brazylia, Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Stany Zjednoczone, Pakistan, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy i wiele innych.

W roku 1997 na Ukrainie doszło do powstania wspólnego polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa określonego mianem Bizon-Ukraina. Organizacja została założona przez Spółkę Bizon w Płocku, a także OTA Kowelselmasz. Pierwotnie przedsiębiorstwo miało przeprowadzać montaż 2000 kombajnów Bizon Ukraina Z058 z wykorzystaniem części i komponentów dostarczanych przez firmę Bizon z Płocka. Jednakże planu tego nie udało się zrealizować. Zmontowano tylko 8 sztuk kombajnów.

Linia produkcyjna maszyn została zamknięta w maju 2004 roku po przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Doszło to tego, gdyż konstrukcja kombajnów nie spełniała norm Unii Europejskiej, w zakresie takich elementów jak: poziom hałasu oraz drgań na stanowisku przeznaczonym dla operatora, a także emisji spalin silnika.

W kolejnych krokach znaczenie miał rok 2006, w którym to przedsiębiorstwo Case New Holland, między innymi po namowach załogi powróciło do nazwy Bizon w odniesieniu do kombajnu TC54. Gdy wprowadzono nową linię kombajnów należących do serii TC5000, najmniejszy z rodziny otrzymał nazwę New Holland TC5040 Bizon.

Kombajn Z056

Kombajn Bizon Z056 jest maszyną rolniczą przeznaczoną do zbioru pnia czterech zasadniczych zbóż, niektórych roślin strączkowych, a także rzepaku. Zastosowanie podbieracza pokosów daje możliwość przeprowadzenia zbioru z wykorzystaniem metody dwufazowej. Wskazane urządzenie przystosowane jest do montowania właściwych adapterów, co wpływa na rozszerzenie zakresu możliwości maszyny do zbioru innych struktur nasiennych, wśród których wymienić należy kukurydzę, koniczynę, słonecznik, trawy. Kombajny należące do modelu Z056/5 mogły być pod względem fabrycznym wyposażone w rozdrabniacz słomy. Wymiary tego modelu są następujące: długość 1400 cm, szerokość 320 cm, wysokość 400 cm oraz szerokość hedera 420 cm. Masa kombajnu kształtuje się na poziomie 7700 kg.